Mobile Engineer (React Native)

Lương: Thương lượng
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018
Mô tả
Yêu Cầu
  • Thành thạo lập trình mobile app cross-platform trên React Native framework
  • Nắm vững kiến thức lập trình trên mobile
  • Có kinh nghiệm chuyên phát triển trên Android (ưu tiên) hoặc iOS là một lợi thế
  • Có kinh nghiệm phát triển mobile app trên các nền tảng cross-platform (Ionic/Native script) khác là một lợi thế
  • Thành thạo về HTML5, CSS3, SQL và Non-SQL databases
  • Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server qua các giao thức TCP/IP, Firebase, Websocket, WebService và JSON/XML
  • Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, có thể giao tiếp là một lợi thế
  • Nhiệt tình trong công việc và chủ động trao đổi, học hỏi