[HN] Business Analyst

Công Ty Cổ Phần Abivin Việt Nam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/12/2019

Mô tả công việc Giao tiếp với khách hàng để lấy yêu cầu và thực hiện phân tích nghiệp vụ Thống nhất danh sách yêu cầu nghiệp vụ với khách hàng và truyền tải cho đội triển khai dự án Tham gia khảo sát, nghiêm cứu, phân tích, thiết kế phần mềm, xây dựng quy trình, sơ đồ khối BPMN Tư vấn cho khách hàng...

Chi tiết
Business Analyst

Công Ty Cổ Phần Abivin Việt Nam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 01/08/2018

Giao tiếp với khách hàng để lấy yêu cầu và thực hiện phân tích nghiệp vụ kinh tế đối với yêu cầu của khách hàng Thống nhất yêu cầu nghiệp vụ với khách hàng và truyền tải cho đội triển khai dự án Phân tích, thiết kế phần mềm, dựng wireframe Khảo sát và nghiên cứu sơ bộ hệ thống Nghiên cứu lĩnh vực,...

Chi tiết
02 Business Analysts

Tek Experts | HẠN NỘP HỒ SƠ : 11/08/2016

POSITION SUMMARYThe Senior Business Analyst is an important position between software development team and customers with the responsibility of analyzing, defining customer’s requirements to provide comprehensive consultation to management for long term recommendation on both software...

Chi tiết
Quality Assurance Test Manager

Commonwealth Bank of Australia | HẠN NỘP HỒ SƠ : 10/08/2016

Are you an experienced Quality Assurance Test Manager with experience in growing a QA team and modern testing practices? Do you have a background in large digital solutions and a desire to take you career to the next level? If so read on.What is the team?Our team will represent the first HUB...

Chi tiết
Web Team Lead

ARIS Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 10/08/2016

Nội dung công việc:- Quản lý Team Web và các dự án thuộc Team Web- Dự đoán, quản lý và giải quyết các vấn đề rủi ro, phụ thuộc và trở...

Chi tiết
Senior .Net Developer

Homeinall Jsc. | HẠN NỘP HỒ SƠ : 21/07/2016

 Assist with application architecture design and implementation.  • Support to train mid and junior level developers.  • Adhere to and recommend improvements to project coding standards. • Work in a team environment with shared code; disciplined use of source code control and process...

Chi tiết
05 Software Testers

SIMAX | HẠN NỘP HỒ SƠ : 09/08/2016

- Tham gia vào các giai đoạn phát triển phần mềm: Khảo sát, phân tích thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai cài đặt, triển khai đào...

Chi tiết
Field Service Engineer (FSE)

ITSM | HẠN NỘP HỒ SƠ : 09/08/2016

Công ty ITSM Vietnam đang có nhu cầu tuyển FSE đảm trách công việc như sau: Tư vấn, thiết kế xây dựng, triển khai, hỗ trợ các giải pháp CNTT như: - IT...

Chi tiết
Project Manager (Up to 2,000 USD)

Designveloper | HẠN NỘP HỒ SƠ : 09/08/2016

ROLE AND RESPONSIBILITIES We are looking for an experienced Agile Project manager to join Designveloper, Responsible for the overall direction, coordination, implementation, execution, control and completion of specific projects ensuring consistency with company strategy.Agile Project Manager is...

Chi tiết
Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ

BAOVIET Bank | HẠN NỘP HỒ SƠ : 08/08/2016

- Hỗ trợ và hướng dẫn các bộ phận nghiệp vụ vận hành các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank bao gồm hệ thống Core banking và các giải pháp Ngân...

Chi tiết
Business Analyst Cum Tester

Dinosys Corporation | HẠN NỘP HỒ SƠ : 07/08/2016

- Communicate and face customer business teams- Define and document customer business functions and processes. - Consult with functional unit management and personnel to identify, define and document business needs and objectives, current operational procedures, problems, input and output...

Chi tiết
Nhân viên BA

ITVINA | HẠN NỘP HỒ SƠ : 07/08/2016

1. Khảo sát nghiệp vụ, nhu cầu của khách hàng trong dự án cần xây dựng (lập kế hoạch, tiến hành khảo sát, phân tích kết quả và báo cáo...

Chi tiết