Lập trình viên Mobile

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/07/2017

Lập trình ứng dụng Mobile tùy theo yêu cầu của mỗi dự án Tạo mã nguồn chất lượng, code document và thủ tục tài liệu theo quy định Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng của sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình khi phát hiện lỗi (fix bug) Hỗ...

Chi tiết
Lập trình viên Web

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/07/2017

Mô tả công việc Lập trình ứng dụng Web tùy theo yêu cầu của mỗi dự án Tạo mã nguồn chất lượng, code document và thủ tục tài liệu theo quy định Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng của sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình khi phát hiện lỗi...

Chi tiết
LẬP TRÌNH VIÊN C#, .NET

Công ty Cổ phần Giải Pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt - NAVISOFT | HẠN NỘP HỒ SƠ : 05/05/2017

Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm của công ty.

Chi tiết
Tuyển Lập trình viên C#, .NET

Công ty Cổ phần Giải Pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt - NAVISOFT | HẠN NỘP HỒ SƠ : 06/05/2017

Tham gia vào quá trình phát triển các dự án phần mềm của công ty.

Chi tiết
[TUYỂN GẤP] 05 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/12/2016

​ Mô tả công việc Tham gia vào dự án lập trình web  Tạo mã nguồn, code document. Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình (fix bug) và hỗ trợ các thành viên trong nhóm Nghiên cứu và phát triển...

Chi tiết
05 - Lập trình viên Java - Java Developer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông | HẠN NỘP HỒ SƠ : 30/06/2016

http://www.neo.vn 1. Phát triển, chỉnh sửa phần mềm Java/Web/Mobile/App - Lập trình ứng dụng, Web, giao diện Web cho Mobile, ứng dụng trên Android, iOS - Lập trình Java, JSP, SmartUI, HTML/CSS, HTML5/CSS3, Jquery, Javascript, Groovy, Mvel, Velocity, Dojo, Portlet, SOAP, Bean, EJB, Socket, Camel,...

Chi tiết
Information System Executive

Mitsubishi Electric Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 02/06/2016

- To provide 1st level consultation and support on SAP FI/CO/SD/MM modules to end users, and escalate to regional 2nd level support if necessary.- To facilitate and conduct training on new programs, processes, and procedures.- To work closely with regional supporting team to transform new business...

Chi tiết
Unity Game Developer (JavaScript, SQL, JQuery)

Sixth Gear Studios Viet Nam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/05/2016

Job Description:We are creating and publishing games developed in Unity. We are looking for experienced developers passionate about mobile games whose main responsibilities are:Develop high quality new games in unity,Be able to work alone on the creation of game prototypes in a short period,Be able...

Chi tiết
VB.NET Developer

Pasona Tech Việt Nam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 30/05/2016

- Lập trình bằng ngôn ngữ VB.NET, cơ sở dữ liệu Oracle 11g.- Phát triển và bảo trì phần mềm trong lĩnh vực gia công kim loại.- Chi tiết công việc sẽ...

Chi tiết
03 Talented Java Developers

JUST-IN-TIME SOLUTIONS (JITS) | HẠN NỘP HỒ SƠ : 27/05/2016

Be responsible for developing and implementing the Company's software products _ Financial technology solutions using for the Banking and Financing branch:- Participate in the whole software development process to develop new products, new features or enhance, upgrade system following the...

Chi tiết
Senior Backend Engineer (Attractive Salary)

Sentifi Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/05/2016

Your team and role The overall responsibility of backend engineering team is to build robust and scalable server-side logic (APIs, workers and crawlers). You will spend your time architecting, designing and implementing core services, processes and technologies that provide reliability, high...

Chi tiết
[Urgent] 20 C/C++ Developers (Salary up to $700++)

FPT Telecom | HẠN NỘP HỒ SƠ : 02/06/2016

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng C/C++- Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ liên quan đến media, Set-top-box- Phân tích, kiểm tra, xử lý và...

Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến