Tuyển dụng PHP Dev - Gấp Gấp- Hà Nội- resolve Computing Services Co.,Ltd

Công ty TNHH Dịch vụ Xử lý Điện toán | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/05/2017

- Viết chương trình với ngôn ngữ PHP. - Tích hợp Front-end với các ứng dụng Back- end. - Phát triển các ứng dụng web bằng cách sử dụng các ngôn ngữ phát triển web như HTML5 , CSS3 , JavaScript ,JQuery và API . - Phát triển các chức năng dịch vụ Web ( REST, SOAP,...) - Áp dụng các nguyên tắc an toàn...

Chi tiết
[TUYỂN GẤP] 05 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/12/2016

​ Mô tả công việc Tham gia vào dự án lập trình web  Tạo mã nguồn, code document. Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình (fix bug) và hỗ trợ các thành viên trong nhóm Nghiên cứu và phát triển...

Chi tiết
02 Java Developers

Ntex | HẠN NỘP HỒ SƠ : 03/08/2016

- Lập trình và phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java, Scala.

Chi tiết
Data Analyst / Report Writer (SQL, MS Access)

Hunter Macdonald | HẠN NỘP HỒ SƠ : 28/07/2016

In order to expand office in Vietnam, We are urgently looking for Data Analyst / Report Writer with strength of SQL, MS Access, MS SQL Server. The details will be discussed in interview. 

Chi tiết
Senior PHP Developer ( EC Product Development )

Lockon Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 12/03/2016

============================================ Summary ============================================ Hi guys! Do you like EC site? Are you getting bored developing easy web development? If YES, Why don’t you develop not just EC sites but a core solution system for EC web development? We need a...

Chi tiết
Senior Java Developer (Web Development)

Lockon Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 03/03/2016

Đây là cơ hội hiếm có để học hỏi kiến thức và trải nghiệm một thị trường kỹ thuật số tiên tiến nhất thông qua phát...

Chi tiết
Senior PHP Developer ( EC Product Development )

Lockon Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 03/03/2016

============================================ Summary ============================================ Hi guys! Do you like EC site? Are you getting bored developing easy web development? If YES, Why don’t you develop not just EC sites but a core solution system for EC web development? We need a...

Chi tiết
Senior Ruby on Rails Developer

ITviec | HẠN NỘP HỒ SƠ : 22/02/2016

As Senior Developer Ruby on Rails you will help build and scale the coolest and best job website in Vietnam. In doing so you will help IT people in Vietnam grow their careers, build great things and maybe even change the world. You will create front-end UI so beautiful it makes users want to lick...

Chi tiết
Ruby on Rails Engineer

MySquar | HẠN NỘP HỒ SƠ : 22/01/2015

At MySQUAR, we love to build products that resonate with people's feelings. We build products for users first and for us second.Our main product is a Social app, MyChat focuses on Myanmar market - http://mysquar.com/en/apps/mychat. Using MyChat, people can chat with their relatives and friends,...

Chi tiết
Full-stack PHP engineer -EC/OnlineMarketing System

Lockon Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 15/01/2015

【Công việc của bạn là gì】 Bạn sẽ đảm trách vai trò chính dưới đây trong các dự án của bộ phận lập trình Lockon. Xem xét...

Chi tiết
Senior PHP Developer (Product Development)

Lockon Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 08/12/2015

【Công việc của bạn là gì】 Bạn sẽ đảm trách vai trò chính dưới đây trong các dự án của bộ phận lập trình Lockon. Xem xét...

Chi tiết
Senior Ruby on Rails Developer (#CodeAwesome!)

ITviec | HẠN NỘP HỒ SƠ : 22/09/2015

As Senior Developer Ruby on Rails you will help build and scale the coolest and best job website in Vietnam. In doing so you will help IT people in Vietnam grow their careers, build great things and maybe - just maybe - change the world. You will create front-end UI so beautiful it makes users want...

Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến