Web Designer

Cafeland.vn | HẠN NỘP HỒ SƠ : 06/05/2016

Đảm nhận thiết kế các bảng quảng cáo, thông điệp quảng cáo truyền thôngChủ động thực hiện công việc được giao.Tổng hợp,...

Chi tiết
Lập Trình Ứng Dụng

FPT Telecom | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/07/2015

- Viết các phần mềm Flash và ActionScript 2.0 chạy trên Set-Top-Box - Nghiên cứu, phát triển công nghệ IPTV và các dự án về media khác. - Phân tích thiết kế,...

Chi tiết
Nhân Viên Lập Trình Ứng Dụng (Paytv)

FPT Telecom | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/07/2015

- Viết các phần mềm Flash và ActionScript 2.0 chạy trên Set-Top-Box - Nghiên cứu, phát triển công nghệ IPTV và các dự án về media khác. - Phân tích thiết kế,...

Chi tiết
Nhân Viên Lập Trình Ứng dụng và Giải thuật (PayTV)

FPT Telecom | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/07/2015

- Viết các giải thuật cho các module: Recommendation, Smart/Voice Search,… - Nghiên cứu các công nghệ SocialTV, DRM, InairTV, … - Viết các phần mềm Flash và ActionScript 2.0 chạy trên...

Chi tiết
Lập Trình Ứng Dụng

FPT Telecom | HẠN NỘP HỒ SƠ : 18/07/2015

- Viết các phần mềm Flash và ActionScript 2.0 chạy trên Set-Top-Box - Nghiên cứu, phát triển công nghệ IPTV và các dự án về media khác. - Phân tích thiết kế,...

Chi tiết
Nhân Viên Thiết Kế (Designer) part-time

CN Cty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain (TP Hà Nội) | HẠN NỘP HỒ SƠ : 07/07/2015

- Trao đổi trực tiếp khi tham gia phỏng vấn * Quyền lợi: - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ và năng động - Thưởng...

Chi tiết
Nhân Viên Lập Trình Ứng Dụng (Paytv)

FPT Telecom | HẠN NỘP HỒ SƠ : 10/07/2015

- Viết các phần mềm Flash và ActionScript 2.0 chạy trên Set-Top-Box - Nghiên cứu, phát triển công nghệ IPTV và các dự án về media khác. - Phân tích thiết kế,...

Chi tiết
Nhân Viên Lập Trình Ứng dụng và Giải thuật (PayTV)

FPT Telecom | HẠN NỘP HỒ SƠ : 14/07/2015

- Viết các giải thuật cho các module: Recommendation, Smart/Voice Search,… - Nghiên cứu các công nghệ SocialTV, DRM, InairTV, … - Viết các phần mềm Flash và ActionScript 2.0 chạy trên...

Chi tiết
Nhân Viên Lập Trình Ứng dụng và Giải thuật (PayTV)

FPT Telecom | HẠN NỘP HỒ SƠ : 14/06/2015

- Viết các giải thuật cho các module: Recommendation, Smart/Voice Search,… - Nghiên cứu các công nghệ SocialTV, DRM, InairTV, … - Viết các phần mềm Flash và ActionScript 2.0 chạy trên...

Chi tiết
Nhân Viên Lập Trình Ứng Dụng (Paytv)

FPT Telecom | HẠN NỘP HỒ SƠ : 11/06/2015

- Viết các phần mềm Flash và ActionScript 2.0 chạy trên Set-Top-Box - Nghiên cứu, phát triển công nghệ IPTV và các dự án về media khác. - Phân tích thiết kế,...

Chi tiết