[TUYỂN GẤP] 05 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/12/2016

​ Mô tả công việc Tham gia vào dự án lập trình web  Tạo mã nguồn, code document. Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình (fix bug) và hỗ trợ các thành viên trong nhóm Nghiên cứu và phát triển...

Chi tiết
Network Engineer

TABViet | HẠN NỘP HỒ SƠ : 05/08/2016

Tư vấn, thiết kế, xây dựng các giải pháp tổng thể: giải pháp về Network, Firewall, Network Loadbalancing, giải pháp các dịch vụ hệ thống,...

Chi tiết
Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu - DBA

Viễn Thông A | HẠN NỘP HỒ SƠ : 04/08/2016

Xác định, phân tích nhu cầu của BGĐ và người dùng cuối để thiết kế, xây dựng, triển khai hạ tầng CNTT, ứng dụng nền ảo hóa,...

Chi tiết
Senior Android Engineers (Urgent)

Fram | HẠN NỘP HỒ SƠ : 04/08/2016

Fram is now looking for 01 senior Android engineer in developing the product of one of Scandinavian’s market leaders within Workforce Management.You will be playing a key role in a Squad (team) with main responsibility for developing our native apps about planning workforce and schedule...

Chi tiết
10 Java Developers

M_Service | HẠN NỘP HỒ SƠ : 21/06/2016

- Developing large projects using Java technologies (Website, Back End Server, MIS, SMS Gateway. etc...); - Researching and developing new technologies, forcus on mobile payments - Supporting line manager in the executive management; - Providing technical guide, proper instruction to low level...

Chi tiết
Application Programmer (Java, Javacripts, XML)

Cathay Life Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 17/06/2016

- Programming, designing, drafting, correcting and testing system; - Setting up system, programming manual and work book.

Chi tiết
10 Java Developer – Salary up to 1200$ Urgent!

Sutrix Solutions | HẠN NỘP HỒ SƠ : 14/06/2016

We are finding Java Super Star. Do not miss your opportunity:

Chi tiết
Web Technical Lead

Knorex | HẠN NỘP HỒ SƠ : 07/06/2016

You will be working closely with our cross-country teams located regionally to develop and design our content discovery and marketing platform. You will be working our internal team and also learning from our partners and customers on the business and technical requirements and translating them into...

Chi tiết
System Integration Developer

Upskills | HẠN NỘP HỒ SƠ : 27/04/2016

You will be working on the Integration Stream. You will work on various projects in Capital Markets: Implementation and Upgrade of trading system, providing your Business Expertise and Support.The Integration Team’s main responsibility is to develop and maintain various core systems within the...

Chi tiết
Tester/QA/QC-XML developer

Elisoft | HẠN NỘP HỒ SƠ : 26/04/2016

Support an insurance system. Changing interview forms with XML, SXLT…Testing this system.Taking part in conference call in ENGLISH with our customers, partners

Chi tiết
Lập trình viên PHP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/03/2016

Tham gia phát triển, tối ưu các chức năng trên hệ thống website: www.hocmai.vn và các website vệ tinh. Thực hiện công việc khác thuộc chuyên môn theo sự phân công của  quản lí trực tiếp.

Chi tiết
Senior/Middle C#.NET Developer

Elisoft | HẠN NỘP HỒ SƠ : 22/03/2016

- Life insurance interview forms generation based on xml files generation - Design and develop web applications from customer requirements using .NET framework (C#, Spring .Net, web service...) and HTML5, HTTP, XML, APS.NET, CSS3, JavaScript - Taking part in conference call in ENGLISH with our...

Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến