Lập trình viên Mobile

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/08/2017

Lập trình ứng dụng Mobile tùy theo yêu cầu của mỗi dự án Tạo mã nguồn chất lượng, code document và thủ tục tài liệu theo quy định Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng của sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình khi phát hiện lỗi (fix bug) Hỗ...

Chi tiết
Lập trình viên Web

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/08/2017

Mô tả công việc Lập trình ứng dụng Web tùy theo yêu cầu của mỗi dự án Tạo mã nguồn chất lượng, code document và thủ tục tài liệu theo quy định Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng của sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình khi phát hiện lỗi...

Chi tiết
Lập trình viên Mobile

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/07/2017

Lập trình ứng dụng Mobile tùy theo yêu cầu của mỗi dự án Tạo mã nguồn chất lượng, code document và thủ tục tài liệu theo quy định Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng của sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình khi phát hiện lỗi (fix bug) Hỗ...

Chi tiết
Lập trình viên Web

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/07/2017

Mô tả công việc Lập trình ứng dụng Web tùy theo yêu cầu của mỗi dự án Tạo mã nguồn chất lượng, code document và thủ tục tài liệu theo quy định Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng của sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình khi phát hiện lỗi...

Chi tiết
[TUYỂN GẤP] 05 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

Công ty TNHH SMARTNET | HẠN NỘP HỒ SƠ : 31/12/2016

​ Mô tả công việc Tham gia vào dự án lập trình web  Tạo mã nguồn, code document. Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra, xem lại chất lượng sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình (fix bug) và hỗ trợ các thành viên trong nhóm Nghiên cứu và phát triển...

Chi tiết
Network Engineer

TABViet | HẠN NỘP HỒ SƠ : 05/08/2016

Tư vấn, thiết kế, xây dựng các giải pháp tổng thể: giải pháp về Network, Firewall, Network Loadbalancing, giải pháp các dịch vụ hệ thống,...

Chi tiết
Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu - DBA

Viễn Thông A | HẠN NỘP HỒ SƠ : 04/08/2016

Xác định, phân tích nhu cầu của BGĐ và người dùng cuối để thiết kế, xây dựng, triển khai hạ tầng CNTT, ứng dụng nền ảo hóa,...

Chi tiết
Senior Android Engineers (Urgent)

Fram | HẠN NỘP HỒ SƠ : 04/08/2016

Fram is now looking for 01 senior Android engineer in developing the product of one of Scandinavian’s market leaders within Workforce Management.You will be playing a key role in a Squad (team) with main responsibility for developing our native apps about planning workforce and schedule...

Chi tiết
10 Java Developers

M_Service | HẠN NỘP HỒ SƠ : 21/06/2016

- Developing large projects using Java technologies (Website, Back End Server, MIS, SMS Gateway. etc...); - Researching and developing new technologies, forcus on mobile payments - Supporting line manager in the executive management; - Providing technical guide, proper instruction to low level...

Chi tiết
Application Programmer (Java, Javacripts, XML)

Cathay Life Vietnam | HẠN NỘP HỒ SƠ : 17/06/2016

- Programming, designing, drafting, correcting and testing system; - Setting up system, programming manual and work book.

Chi tiết
10 Java Developer – Salary up to 1200$ Urgent!

Sutrix Solutions | HẠN NỘP HỒ SƠ : 14/06/2016

We are finding Java Super Star. Do not miss your opportunity:

Chi tiết
Web Technical Lead

Knorex | HẠN NỘP HỒ SƠ : 07/06/2016

You will be working closely with our cross-country teams located regionally to develop and design our content discovery and marketing platform. You will be working our internal team and also learning from our partners and customers on the business and technical requirements and translating them into...

Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến