VMwareESXi - copy vmdk file để sao lưu

Dùng terminal SSH vào VMware ESXi. Login với user root.

VMware

Hướng dẫn tạo VPS miễn phí trên Google Cloud - Phần I

Hiện nay Google đang hướng đến thị trường máy chủ ảo (VPS), và để cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Amazon họ đã tung ra các gói khuyến...

Cloud