Lập trình nhóm và 3 thói quen tạo nên nhóm làm việc hiệu quả

Ý tưởng tốt, sử dụng công nghệ mới nhất, thành viên trong nhóm lập trình đầy nhiệt huyết nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Tại sao? Bài trình bày dưới...

Tutor

Nghề lập trình và những sự thật ít người biết tới

Lập trình là một công việc như thế nào? Có phải lập trình viên là những người tối ngày ngồi trước màn hình máy tính? Cứ code giỏi thì sản phẩm sẽ tốt? …

Visual Studio Team Foundation Server để quản lý dự án SCRUM/Agile

Làm phần mềm ở Việt nam thật khó, chả có cái quái gì là chuyên nghiệp. Code thì chuối, test thì lởm, PM thì chém gió là giỏi, lúc nào cũng lơ ma lơ mơ như ở...

12 Bước dành cho các đội lập trình chuyên nghiệp - phần 1

Hiện này có rất nhiều đội phần mềm, công ty phần mềm Việt nam muốn làm cho các khách hàng Mỹ, nói tiếng Anh. Rào cản lớn nhất không phải là ngôn ngữ vì tiếng...

12 Bước dành cho các đội lập trình chuyên nghiệp - phần 2

Và chúng ta đến với chủ đề lịch trình. Nếu code của bạn là quan trọng nhất với doanh nghiệp, thì càng có nhiều lý do để doanh nghiệp cần được biết khi nào code...

Tổng quan về Use case

Phân tích Use Case là kỹ thuật chính để mô hình hóa các yêu cầu chức năng của hệ thống phần mềm. Nó có thể được mô tả theo dạng văn bản hoặc mô hình hóa bằng sơ...

Tổng quan về Agile

Phương thức phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Software Development) – sau đây được gọi vắn tắt là “Agile” – đã trở nên phổ biến trong ngành phát triển phần...

Tuyên ngôn của Agile

Bốn tuyên ngôn của Agile như sau: “Cá nhân và sự tương hỗ quan trọng hơn quy trình và công cụ” “Sản phẩm dùng được quan trọng hơn tài liệu về sản phẩm” “Cộng...

12 Nguyên tắc trong Agile

“12 Nguyên tắc trong Agile” và “tuyên ngôn của Agile” là những phần cốt lõi trong Agile. “Tuyên ngôn của Agile” có thể chung chung và “cao cấp” nhưng 12 nguyên...

Agile

CIO Survey 2014 do Harvey Nash tổ chức

Tôi xin tóm tắt lại một số điểm còn nhớ từ bài trình bày của Alistair Copeland, còn suy nghĩ cá nhân tôi để sau.

Cuộc sống

Câu chuyện về một dự án thất bại - Phần 0

Những anh em làm CNTT đều đã từng làm việc cho 1 dự án mà trong đó điều quan trọng nhất không phải là đúng hay sai. Chúng ta biết điều đó, hầu hết mọi...