Starbucks không sử dụng Two-Phase Commit

Tôi vừa trở về sau một chuyến du lịch 2 tuần đến Nhật Bản. Một trong những hình ảnh quen thuộc ở đây đó là số lượng lớn các cửa hàng cà phê Starbucks, đặc biệt...

lập trình