Cài đặt Gitlab bằng Docker

Ở bài trước mình có hướng dẫn cài đặt Gitlab trên private server, tuy nhiên cách cài này là cài trực tiếp lên server, có thể sẽ xung đột với các gói...

Docker

Docker Swarm vs Kubernetes

Khi số lượng container tăng lên, việc quản lý, triển khai, scale trở nên phức tạp, không thể hì hục chạy bằng tay được thì chúng ta nhắc đến Docker Swarm hay...

Docker

Hướng dẫn sử dụng Kong API Gateway bằng Docker

Để sử dụng Kong API  qua Docker, bạn cần cài đặt Docker. Kong cần kết nối vào database hoặc là Postgresql hoặc là Casandra

Docker

Thêm mới và bảo mật API trong Kong API Gateway

Kong cung cấp một RESTful Admin API cho phép chúng ta thực hiện việc cấu hình và quản lý các API. Mặc định Admin API sẽ lắng nghe ở cổng 8001 và...

Microservice

Cài đặt hệ thống CI với Gitlab CI

LỜI NÓI ĐẦU: Chắc các bạn đã từng nghe nói đến hệ thống tích hợp liên tục (continuous integration) và một số gương mặt nổi tiếng trong đó phải kể đến :Jenkins,...

Docker

Chạy Go API với Hot Reloading và Docker

Đây là tutorial hướng dẫn nhanh cách thiết lập môi trường phát triển cục bộ cho một Go API chạy bên trong Docker container với cơ chế Hot Reloading.

Docker