Magento 1 vs Magento 2, lý do nên sử dụng Magento 2

Magento 2 đang phát triển và ngày càng trở lên phổ biến. Các tính năng cũ được cải thiện và bổ sung thêm nhiều tính năng mới hữu ích. Khi những người dùng...

Có gì mới ở phiên bản Magento CE 2.1

Bài dịch từ http://www.venustheme.com/magento-ce-2-1/  Từ 27/06/2016. Magento CE 2.1 đã được phát hành. Phiên bản này là một trong những cột mốc lớn...

Magento

Dependency Injection trong Magento 2

Bài viết được dịch từ inchoo.net  Một trong những thay đổi lớn nhất trong Magento 2 là việc sử dụng Dependency Injection design pattern. Để...

Magento

CSS Preprocessing trong Magento 2

Magento 2 đã được phát hành cách đây một thời gian. Nhiều developer mà tôi biết thì vẫn chưa làm việc với dự án thật. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã cài...

Magento