John Vũ: Swift đơn giản dễ viết, tốc độ thực thi nhanh

Hiện nay di động là quan trọng nên tôi đề nghị thầy nên mở lớp dạy ngôn ngữ lập trình Swift thay vì chỉ chú trọng đến Java, C++. Swift là ngôn ngữ lập trình...

Swift

John Vũ: Đào tạo trực tuyến MOOCs là cuộc “cách mạng vĩ đại” trong hệ thống giáo dục

Tôi nhận được email trong đó người viết hỏi: "Liệu robots có thể thay thế thầy giáo được không? Có thể dạy học được không? Tôi đã lớn tuổi liệu có thể còn học...

John Vũ

John Vũ: Các bạn trẻ nên có kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân

Khi dạy ở châu Á, tôi thấy nhiều sinh viên đại học không có kế hoạch nghề nghiệp. Một số người không có mục đích học tập hay không thể quyết định phải làm gì...

John Vũ

Giáo dục STEM

Khảo cứu này nói rằng từ năm 2010 tới 2020, thế giới sẽ đối diện với thiếu hụt 40 triệu công nhân có kĩ năng cao nhưng đồng thời dư thừa 125 triệu công nhân kĩ...

John Vũ

Bồ Đào Nha cải cách giáo dục với STEM

Chính phủ Bồ đào nha đã đưa ra một kế hoạch táo bạo cho tương lai để biến đổi xã hội lao động chi phí thấp nước này thành xã hội tri thức với công nhân có kĩ...

John Vũ

Khi robot cướp việc của công nhân

Tuy nhiên với nạn thất nghiệp gia tăng khắp nơi vì các công ty ngoại quốc đóng cửa rút đi, nhiều hãng xưởng gặp khó khăn vì việc sử dụng Robots như “đổ dầu vào...

John Vũ

John Vũ: Nên định hướng cho các em nhỏ học về STEM

Một phụ huynh hỏi: Nếu Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) là quan trọng thì chúng tôi phải làm gì để chuẩn bị cho con cái một nghề nghiệp vững...

STEM