Tạo Business Connectivity Service đến WCF

Đây là video hướng dẫn cách tạo Business Connectivity Service với SQL Server  cho người chưa biết làm quen các thao tác SQL , nhằm mục đích nâng cao kiến...

SharePoint

Khái quát về Microsoft SharePoint Server 2010

SharePoint 2010 là nền tảng cộng tác kinh doanh cho môi trường doanh nghiệp và Internet. Khi nhu cầu tương tác khác về nội dung và thông tin hoặc với dữ liệu...

Tutor

Hãng tin AP và các tập đoàn lớn đang sử dụng Microsoft SharePoint 2010 như thế nào?

Associated Press (tiếng Anh của “Liên đoàn Báo chí”, viết tắt AP), là một thông tấn xã của Hoa Kỳ lớn nhất trên thế giới. Với phóng viên báo và phóng viên ảnh...

Microsoft

Video hướng dẫn thay đổi CSS và nhúng mã jQuery vào SharePoint portal trong lập trình web

SharePoint2010 khó nhất trong tất cả các công nghệ lập trình web mà tôi đã lập trình (ASP.net MVC, RubyOnRails, PHP…). SharePoint2010 có đến hàng trăm thẻ (tag)...

SharePoint

Video hướng dẫn lập trình viên sử dụng dịch vụ REST của SharePoint từ ứng dụng WPF

Video dưới đây sẽ hướng dẫn lập trình viên cách tạo dịch vụ REST trên SharePoint 2010 Server và ở phía client tạo ứng dụng WPF để kết nối vào REST.

SharePoint

Khai giảng khoá học lập trình ứng dụng trên sharePoint 2010

Ngày 7/11/2012, TechMaster khai giảng khoá đào tạo “Lập trình ứng dụng trên SharePoint 2010” cho các học viên là các lập trình viên của ngân hàng VPBank, đại...

Microsoft