Cài đặt vsFTPd trên Ubuntu cho Virtual Users truy cập

Sau đây là bài hướng dẫn từng bước “Cài đặt vsFTPd trên Ubuntu cho Virtual Users truy cập”

Tutor

Cài đặt PHPMyAdmin, WordPress trên Nginx, PHP-FPM

Trong bài này tôi hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt PHPMyAdmin lên server Ubuntu 12.04-Ngix-PHP-FPM. Sau đó cài WordPress lên. Tham khảo bài Cài đặt...

việc làm

Fix bridge networking fails in VMware Fusion after install Shailua Atheros 1.0.2

Simplest solution buy TP-Link TG-3468. It works out of the box. I have configured guest OS using bridging networking successfully in VMwareFusion 5.x and...

Linux

Postgresql trên Ubuntu

Bài này, tôi tóm tắt “Cấu hình Postgresql trên Ubuntu”:

Linux

Cấu hình Ubuntu Server-VMware ESXi 5.x

Bài này tôi ghi lại các bước cài đặt, cấu hình Ubuntu Server trong VMware ESXi 5.x. Bản Ubuntu tôi dùng là Ubuntu Server 12.04 64bit LTS.

Linux

Migrate Atlassian Jira

Bài này, tôi điểm lại từng bước Migrate Atlassian Jira(chuyển Atlassian Jira cũ sang Atlassian Jira mới), áp dụng đối với hệ điều hành Ubuntu Server 12.04 LTS.

Altassian

start Atlassian Stash as service in Ubuntu

Running Atlassian Jira as service in Ubuntu is easy. When you install Jira, choose Customized Installation and install Jira as service. Next time, you boot...

Altassian

Ý nghĩa các thư mục trong Linux

Ý nghĩa các thư mục trong Linux

Linux

Cài đặt Scala để lập trình trên Mac OSX

Cài đặt Scala để lập trình trên Mac OSX. Scala là một ngôn ngữ đang trở nên rất thịnh hành trong cộng đồng phần mềm, start-up trong một năm qua. Scala chạy...

Linux

Homebrew công cụ không thể thiếu khi lập trình iOS và Mac

Homebrew cài đặt phần mềm mà Apple không thể. Đây chính là khẩu hiệu của Homebrew một công cụ tiện ích cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên Mac hoặc lập...

Linux

Cài đặt Phalcon thư viện lập trình PHP trực tiếp trên Mac

Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cài đặt Phalcon trực tiếp trên Mac OSX để lập trình. Phalcon là thư viện lập trình PHP ngày càng trở nên phổ...

Linux

Cấu hình nginx share hosting nhiều domain

Hẳn hầu hết với mỗi lập trình viên web đều biết đến Nginx có thể cấu hình để share hosting nhiều ứng dụng web ở các tên miền khác nhau...

Mac