Sở thích viết Java code (Phần 1 : dùng if-else)

Một loạt bài trình về cách thức tôi viết một đoạn code như thế nào ? Phần 1 : Trình bày về if else được vận dụng trong những hoàn cảnh thường gặp.

Java

Java Annotation là gì?

Trong việc phát triển các thư viện, framework, công cụ,… chúng ta cần đánh dấu các hàm, class hoặc phương thức để có thể tìm kiếm đúng và nhanh hơn cho một tiến...

Java

Sở thích viết code - phần 2

Một số kỹ thuật trong lập trình Java

Java

Sở thích viết code của tôi - Phần 3 (Generic)

Đó là điểm mới về mặt ngôn ngữ từ java 5. Mặc dù đã sử dụng Generic khá thành thạo từ lâu nhưng đến nay tôi mới có dịp đề cập về nó một cách chi tiết hơn.

Java

Sở thích viết code của tôi - Phần 4

Ở phần trước, tôi đề cập đến generic cùng những hiểu biết về cài đặt trong Collections framework. Xét về khía cạnh sử dụng, chắc nó cũng không còn xa lạ với...

Java

Phân trang với Rowset Interface trong lập trình java

Phân trang với Rowset Interface trong lập trình java

lập trình

Sở thích viết code của tôi - Phần 5

Ở đây mình sử dụng cú pháp trong lập trình java để làm ví dụ mong nó sẽ sáng sủa và dễ hiểu cho mọi người. Với lập trình, kế thừa không còn là khái niệm xa...

Java

Objective-C vs Java

“Objective-C vs Java” là một bài tổng kết súc tích, cô đọng có ví dụ minh họa của lập trình viên kỳ cựu Bob McCune về sự khác biệt giữa ngôn ngữ Objective-C và...

Java

Cài đặt BTree ở mức đơn giản

Cài đặt BTree ở mức đơn giản, nhanh. Nó hỗ trợ 3 phương thức cơ bản insert (add or update), contains (kiểm tra có hay không), delete (xóa dữ liệu).

Java

Tôi học lập trình Java

Rất nhiều người tìm đến với Java là do yêu cầu của dự án, chẳng hạn cần 1 website viết bằng JSP + Oracle, nghiên cứu uPortal hoặc những sinh viên muốn viết game...

Java

Nhu cầu lập trình viên Java tăng mạnh tại sao?

Ngôn ngữ Java ra đời năm 1995 và trở nên cực thịnh vào 6/2001 (26,4%), sau đó giảm dần do gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ C#, Visual Basic và PHP, suy giảm...

Tutor

Microsoft hỗ trợ lập trình Java và CSDL Oracle trên Windows Azure

Microsoft và Oracle mới đây đã hợp tác đểm mang Java, Oracle Database và các phần mềm khác của Oracle lên Windows Server Hyper-V cũng như hệ điều hành đám mây...

lập trình