Lập trình nhóm và 3 thói quen tạo nên nhóm làm việc hiệu quả

Ý tưởng tốt, sử dụng công nghệ mới nhất, thành viên trong nhóm lập trình đầy nhiệt huyết nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Tại sao? Bài trình bày dưới...

Tutor

Khái quát về Microsoft SharePoint Server 2010

SharePoint 2010 là nền tảng cộng tác kinh doanh cho môi trường doanh nghiệp và Internet. Khi nhu cầu tương tác khác về nội dung và thông tin hoặc với dữ liệu...

SharePoint

Responsive Web Design

Responsive Design, tôi được nghe về bài trình bày rất hay của một chuyên gia đến từ công ty Joomla Art về đề tài này. Chỉ nghe được 15 phút, tôi đã thấy cần...

Các cách lưu dữ liệu trong lập trình iOS

Bài trình bày dưới đây, tóm tắt 4 cách khác nhau để lưu dữ liệu trong iOS. Tác giả có thể bỏ sót phương pháp ghi dữ liệu trực tiếp vào file và sử dụng SQLite....

iOS

Tương lai của lập trình website thân thiện

Cách làm hiện nay: Thiết kế sau đó lập trình web cho browser desktop trước, điều chỉnh dần cho di động, và gọi đó là Responsive design.

SignalR - tạo kênh thông báo từ server đến client trong lập trình web

2005, giới lập trình web làm quen với AJAX. Browser dùng JavaScript gửi request lên server. Server trả về và browser tự động cập nhật nội dung...

Video hướng dẫn thay đổi CSS và nhúng mã jQuery vào SharePoint portal trong lập trình web

SharePoint2010 khó nhất trong tất cả các công nghệ lập trình web mà tôi đã lập trình (ASP.net MVC, RubyOnRails, PHP…). SharePoint2010 có đến hàng trăm thẻ (tag)...

SharePoint

Một CV trực quan nên học tập để xin việc lập trình

Một hai ứng dụng smartphone chạy trên iOS (nếu bạn muốn làm lập trình ios) hoặc Android (nếu bạn muốn làm lập trình Android ) hoặc Windows Phone...

Tutor

ASP.net Web API phục vụ các loại client (browser, mobile, desktop app)

Lập trình web với ASP.net Web API được xây dựng trên HTTP Service, ưu tiên để xây dựng các ứng dụng RESTful. Ưu điểm chính của ASP.net Web API

Video hướng dẫn lập trình viên sử dụng dịch vụ REST của SharePoint từ ứng dụng WPF

Video dưới đây sẽ hướng dẫn lập trình viên cách tạo dịch vụ REST trên SharePoint 2010 Server và ở phía client tạo ứng dụng WPF để kết nối vào REST.

SharePoint

KnockoutJS - thư viện JavaScript cho ứng dụng nghiệp vụ web HTML5

KnockoutJS là một thư viện JavaScript giúp việc lập trình ứng dụng nghiệp vụ trên web đơn giản và dễ kiểm soát. Ứng dụng nghiệp vụ là ứng dụng thường có giao...

lập trình

Quản lý bộ nhớ trong Apple iOS căn bản. Bài trình bày tại Mobile Day 2012

Quản lý bộ nhớ trong Apple iOS căn bản. Bài trình bày tại Mobile Day 2012

iOS