Odoo là gì? Tại sao bạn nên sử dụng Odoo?

ERP (Enterprise Resource Planning) là một khái niệm đang được nhắc đến ngày càng nhiều ở các doanh nghiệp. Vậy ERP là gì? Các giải pháp hiện tại và chi phí...

Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 8 trên Ubuntu 15.04 - Phần 1

Trong bài trước, tôi đưa ra một số lý do tại sao lại chọn Odoo/OpenERP để triển khai ERP cho doanh nghiệp, trong bài này tôi trình bày cách cài đặt Odoo 8...

Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 8 trên Ubuntu 15.04 - Phần 2

Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn cách cài đặt cơ bản Odoo 8.0. Bài này tôi hướng dẫn một số cấu hình trước khi thật sự đi sâu vào tìm hiểu Odoo. Đây là bước...

Python