Xây dựng Microservices: Sử dụng cổng kết nối API (API Gateway)

Bài viết đầu tiên trong loạt 7 phần về thiết kế, xây dựng và triển khai các dịch vụ nhỏ (microservices) đã giới thiệu về mô hình kiến trúc Microservice. Bài...

lập trình

Kĩ thuật IPC (Inter Process Communication - liên lạc giữa các process) trong kiến trúc Microservice

Đây là phần tiếp theo của series xây dựng ứng dụng với kiến trúc Microservice. Tôi xin phép tóm tắt nội dung của 2 phần trước để bạn đọc tiện theo dõi. Kì đầu...

Microservice

Truy tìm dịch vụ trong một kiến trúc Microservices

Đây là bài thứ tư trong loạt bài về thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng sử dụng kiến trúc Microservices. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc...

Microservice

Triết lý Unix và Node.js

Tại hội nghị TxJS vừa rồi, tôi đã có một bài trình bày trong đó có đề cập rằng Triết lý Unix là một phần quan trọng của mô hình, quan điểm​​, và văn hóa của...

Node.js

So sánh giữa RPC (Remote Procedure Calls) và Messaging

Trong lĩnh vực lập trình phân tán có một số phương pháp được thiết lập để giải quyết vấn đề truyền thông giữa các chương trình riêng biệt.

Microservice

Từ Kafka đến ZeroMQ, các hệ thống logging thời gian thực

Lời nói đầu: bài viết thể hiện quan điểm trọng ZeroMQ khinh Kafka, dựa trên hơn một năm kinh nghiệm sử dụng Kafka vào việc thu thập các nhật ký thời gian...

Microservice

Microservices Thực Tiễn: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm chính về kiến trúc microservices (kiến trúc phân tán gồm nhiều dịch vụ nhỏ) và cách mà bạn sử dụng những nguyên lý...

Microservice
Hỗ trợ trực tuyến