Máy tính sẽ làm việc thay con người

Tương lai của trí tuệ nhân tạo là sẽ dần thay thế chất xám của con người, làm những công việc vốn của con người.

Cuộc sống

RESTful Services phần 1: Tóm tắt về HTTP

Khi tất cả kết nối trên Web diễn ra thông qua HTTP, REST bị ràng buộc chặt chẽ với nó và sử dụng nhiều ý tưởng tương tự. Vì vậy, để hiểu về REST cần...

Tài liệu hướng dẫn sử dụng API là gì và tại sao nó quan trọng?

Tài liệu hướng dẫn là yếu tố quan trọng để có một trải nghiệm tốt khi sử dụng API. Nó không chỉ làm hài lòng khách hàng mà còn giúp số lượng người sử...

ứng dụng

Blockchain làm việc như thế nào? (Phần 1)

Thông thường, khi thực hiện một giao dịch tiền tệ hoặc bắt kỳ thứ gì có giá trị, các cá nhân và doanh nghiệp thường dựa vào các trung gian như ngân hàng hoặc...

ứng dụng
Hỗ trợ trực tuyến