Transaction là gì?

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về transaction, xin mạn phép đưa ra một định nghĩa dưới đây. Transaction là một tiến trình xử lý có xác định điểm đầu và điểm...

Database

Xử lý lỗi khi sử dụng sphinx search gặp bản ghi có ID là số 64bit

Dưới đây là một trường hợp gặp lỗi khi sử dụng sphinx search:

Đào tạo lập trình CSDL quan hệ Postgresql cho tất cả học viên đang học tại Techmaster

Hiện nay do nhu cầu lập trình kết nối CSDL ở bất kỳ khóa học nào tại Techmaster cũng có. Do đó Techmaster sẽ tổ chức đào tạo tập trung về lập trình, thiết kế,...

TechMaster

Kết quả code camp lớp Postgresql

Kết quả code camp lớp Postgresql

Database

Điều gì làm cho PostgreSQL hơn các cơ sở dữ liệu SQL mã nguồn mở khác? - Phần 1

Bạn có thể tự hỏi "Tại sao lại là PostgreSQL?" Có vài sự lựa chọn các cơ sở dữ liệu mã nguồn mở ở ngoài kia (chúng ta thấy có MySQL, MariaDB và Firebird), nhưng...

Database

Điều gì làm cho PostgreSQL hơn các cơ sở dữ liệu mã nguồn mở khác? - Phần 2

Tag line của PostgreSQL đã phát biểu rằng nó là: "Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới". Trong phần 1 của loạt bài viết này chúng ta đã xem cách...

Database

6 Quy tắc thiết kế schema MongoDB - Phần 1

Một câu hỏi thường gặp của lập trình viên có kinh nhiệm với SQL mới chuyển sang Mongo là làm thế nào để có thể model được quan hệ 1 : nhiều. 

Database

MongoDB 3.2: giờ đây phải dựa vào sức mạnh của PostgreSQL - Phần 1

Cuối cùng khi tôi tập hợp tất cả các manh mối lại với nhau, tôi đã bị sốc. Nếu tôi đúng, thì MongoDB có thể đã làm những việc mà tôi cho là sai lầm lớn nhất...

Database

MongoDB 3.2: giờ đây phải dựa vào sức mạnh của PostgreSQL - Phần 2

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến. Vì nó phổ biến như vậy nên trên thực tế nó hiện là một đối thủ cạnh tranh với MongoDB.

Database

Ansible yêu PostgreSQL

Ansible chỉ đơn giản là tuyệt vời và PostgreSQL thì chắc chắn là tuyệt vời, hãy xem chúng làm việc với nhau tuyệt vời như thế nào!

Database