Chuyển sang lập trình Node.js - JavaScript thôi các bạn ạ

Node.js được Ryan Dahl giới thiệu 2009 cho phép lập trình JavaScript phía server. Trước đây JavaScript chỉ được coi là một ngôn ngữ đơn giản tạo hiệu ứng hoạt...

Node.js

Đo thời gian chạy tác vụ khi lập trình Node.js

Nếu bạn đã chọn Node.js có nghĩa là bạn muốn ứng dụng của mình chạy tốc độ. Việc kiểm thử tốc độ luôn phải tiến hành song song với việc viết mã. Trong Node.js...

Node.js

Lỗi Zalgo khi lập trình Node.js

Lỗi Zalgo xảy ra khi lập trình viên trộn lẫn synchronous call back với asynchronous call back trong control flow : if then else hoặc loop. Việc này khiến cho...

Node.js

Tối ưu tốc độ ứng dụng Node.js khi lập trình

JavaScript là ngôn ngữ dễ học. Node.js cũng dễ cài đặt. Module dùng sẵn trong Node.js thì sẵn. Node.js luôn được giới thiệu là một framework non-blocking I/O...

Node.js

Lập trình Promise với BlueBird qua ví dụ - Phần 1

Tôi sẽ viết một bài "Tại sao cần chuyển sang lập trình Promise" thay vì lập trình callback truyền thống. Thực ra bài này khó viết vì phải liệt kê, nêu bật các...

Node.js

Lập trình Promise với BlueBird qua ví dụ - Phần 2

Trước khi vào phần 2, chúng ta thử làm thêm một ví dụ nữa khởi động. Hãy viết một đoạn code lấy địa chỉ IP máy tính đang chạy Node.js sau đó xác định vùng địa...

Node.js

Lập trình Promise với BlueBird - Phần 3: Map

Hàm map của array là blocking, ngược lại map của BlueBird là non blocking. Rõ ràng chạy lệnh ngắn với map.array thì không sao, chạy tác vụ dài là chết đó.

Node.js

Lập trình Promise với BlueBird - Phần 4: then vs spread

Trong bài này chúng ta sẽ phân biệt giữa then và spread.

Node.js

Lập trình Promise với BlueBird - Phần 5: map vs all

Trong BlueBird, chúng ta có 2 lựa chọn là all và map. Trong bài viết này tôi so sánh giống và khác nhau giữa all và map:

Node.js

Lập trình Promise với BlueBird - Phần 6: some

promise.some hữu dụng khi cần lấy kết quả nhanh nhất trả về từ các dịch vụ cùng cung cấp dịch vụ giống nhau. Ví dụ dưới đây là in ra 2 site có thời gian...

Node.js

Lập trình Promise với BlueBird - Phần 7: each, map, race, any, some

Lập trình Promise với BlueBird - Phần 7: each, map, race, any, some

Node.js