Make Swift dynamic as Objective-C

Every iOS developers know that Objective-C is superset of C with powerful dynamic type feature of SmallTalk. Dynamic type feature of Objective-C can be utilised...

Swift

Những điểm mới trong Swift 2.0: Một giới thiệu tóm tắt

Một năm trước đây, Apple đã mang Swift đến với chúng ta, một ngôn ngữ lập trình mới cho cả hai hệ điều hành iOS và OS X. Khi nó lần đầu tiên được công bố, cũng...

iOS

Swift 2 Playground cho phép comment với cú pháp Markdown

Một trong những tính năng mới nhất trong Xcode 7 và Swift 2 playgrounds là khả năng sử dụng một biến thể của ngôn ngữ markdown để tạo ra các comment phong phú...

Swift

Những điểm mới trong Xcode 7

Tháng trước, Apple cho ra mắt phiên bản 7 của Xcode (một môi trường phát triển tích hợp (IDE)) tại hội nghị World Wide Developers. Những điểm nổi bật của phiên...

Swift

Ngôn ngữ Swift của Apple sẽ trở thành mã nguồn mở: điều đó có ý nghĩa gì?

Một năm trước, Apple đã phát hành ngôn ngữ lập trình Swift tới công chúng. Không lâu sau đó, Microsoft mở mã nguồn của .NET Framework. Và như thể để đáp trả lại...

Swift

Làm thế nào để bắt đầu lập trình ứng dụng iOS & Mac bằng Apple Swift 2

Bài viết này hướng dẫn bạn làm thế nào để bắt đầu với ngôn ngữ lập trình Swift 2 mới cập nhật của Apple và tạo ra các ứng dụng cho iOS và Mac OS X. Ngoài ra,...

Swift

Giải thích về Swift và Swift 2 của Apple: Nó là gì và có ý nghĩa như thế nào

Mọi người có xu hướng quên mất rằng chữ "D" trong cụm từ về hội nghị WWDC của Apple là viết tắt của chữ "Developer (nhà phát triển)" -- đó thực sự là một hội...

Swift

Làm thế nào để phát triển ứng dụng cho Apple Watch và WatchOS 2

Nền tảng watchOS 2 là tin tức lớn tại hội nghị WWDC: bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để tận dụng tối đa nó với tư cách là một nhà phát triển, bao...

Swift

Cài đặt swift trên Ubuntu

Giới thiệu cách cài đặt swift trên hệ điều hành Ubuntu

Swift

Phó chủ tịch Apple nói về việc mở mã nguồn Swift, Objective-C và 20 năm phát triển tiếp theo

Apple đã có rất nhiều nỗ lực trong việc mở mã nguồn, nhưng không có cái nào lớn hoặc quan trọng như Swift. Trong tuyên bố Swift là một dự án mã nguồn mở tại sự...

Swift

Những nơi tốt nhất để học Swift, ngôn ngữ lập trình của Apple

Khi Apple công bố ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới có tên là Swift của họ, cộng đồng lập trình đều rất vui mừng. Cho đến lúc đó, không có sự lựa chọn nào khác...

iOS

Tôi muốn lập trình ứng dụng iOS. Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Tôi đã có một chút kiến thức nền tảng trong lập trình, giờ tôi muốn tạo một ứng dụng iOS. Tôi chỉ không chắc chắn về nơi tôi nên bắt đầu hoặc những công cụ nào...