Học lập trình Node.js căn bản

Node.js căn bản: Trong các khoá đào tạo lập trình di động tại Techmaster, chúng tôi có hướng dẫn học viên sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để tạo web service...

Nên học ngôn ngữ lập trình và frameworks nào trong năm 2015?

Bài viết sau sẽ tổng hợp lại danh sách những ngôn ngữ lập trình và framework nên học trong năm 2015 dựa trên những đánh giá của các lập trình viên trên thế...

Ruby on Rails

Xử lý lỗi khi sử dụng sphinx search gặp bản ghi có ID là số 64bit

Dưới đây là một trường hợp gặp lỗi khi sử dụng sphinx search:

Chia sẻ một chút về chức năng print với trình duyệt Firefox và Chrome bằng Javascript.

Trong thực thế công việc không phải lúc nào cũng có sẵn các thư viện để in một thẻ html theo yêu cầu thực tế. Dưới đây là một chút chia sẻ về chức năng in với...

JavaScript

Bash script install iojs automatically

If you ever installed and upgraded iojs in CentOS or Ubuntu VPS, you will find that this jobs takes time to type commands into terminal. I have to install iojs...

Node.js

Event Loop trong Javascript

Một trong khái niệm khá trừu tượng và khó hiểu trong Javascript là Event Loop (vòng lặp xử lý sự kiến). Có nhiều người có thể đã lập trình Javascript trong...

Meteor 1.2 hỗ trợ cả Angular và React

Framework JavaScript phía máy chủ (server-side) được xây dựng trên Node.js bây giờ tích hợp với những công cụ client-side phổ biến nhất.

JavaScript

jsblocks vượt trội hơn so với các framework javascript khác?

Thế giới của các framework JavaScript không ngừng tăng lên. Một trong những framework mới nhất là jsblocks, được ví như mạnh hơn cả Backbone và nhanh hơn hoặc...

JavaScript

Tạo website tĩnh với Github

Một static website là một website mà chỉ bao gồm HTML, CSS và Javascript. Bạn có thể xây dựng 1 static web phục vụ cho việc học lập trình web hoàn...

Format cell khi export HTML table ra Excel

Khi export HTML table ra file excel, trong nhiều trường hợp các bạn sẽ gặp vấn đề với việc format cell trong excel đối với dữ liệu không được như ý muốn.

JavaScript

Node.js và ES6 đã thay thế Java ở mobile.de như thế nào?

Chúng tôi đã tạo ứng dụng web Node.js từ đầu trong vòng 9 tuần và giờ nó phục vụ 10.81 triệu lượt khách hàng tháng

JavaScript

Ngôn ngữ JavaScript là tương lai của lập trình?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình dùng để tạo ra các trang web có tính tương tác. Các slideshow, pop-up quảng cáo và tính năng autocomplete của Google là những...

Node.js