user-avatar

Đào Văn Đức

  • - Giảng viên chính VTC Academy 2014-2020 môn C/C++, Java
  • - Lập trình viên di động Windows Phone JetSoft

1
6310

Huy hiệu đạt được:

+

Lĩnh vực sở trường:

  • +