user-avatar

Đặng Quang Huy

  • - Fullstack Web + Mobile developer tại Techmaster.
  • - Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án out source, dự án start up và các dự án mã nguồn mở.
  • - Giảng viên nhiều khóa học ngắn hạn, dài hạn và các khóa học cho doanh nghiệp của Techmaster

55
141314

Huy hiệu đạt được:

+

Lĩnh vực sở trường:

  • +

Kết quả tìm kiếm cho "keyword""