user-avatar

Kid

Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.

32
60920

Huy hiệu đạt được:

+

Lĩnh vực sở trường:

  • +

Kết quả tìm kiếm cho "keyword""